Bachelor­prosjekt vår 2020

Gruppe 55
Mediatec - Nettportal for ansatte

Hvem er vi?

Gruppa består av tre studenter fra OsloMet.

Prosjektet

I bedriften Mediatec bruker de i dag en nettportal som gjør informasjon for de ansatte lett tilgjenglig i nettleseren. Denne portalen ble utviklet flere år tilbake, så Mediatec ønsker en ny portal som møter dagens behov

Nytt design

Vi kommer til å videreføre dagens funksjonalitet i et nytt design som også skal være tilpasset mobil

Sikkerhet

Dagens løsning her flere sikkerhetsutfordringer. Vi ønsker å sørge for at nettportalen er trygg å bruke for de ansatte

Ny funksjonalitet

Første prioritet vil være å erstatte dagens funksjonalitet, men hvis vi har tid til overs ønsker vi å jobbe videre med å videreutvikle nettportal med forslag fra de ansatte

Verktøy

Vi trenger fortsatt å undersøke videre, men i forprosjektperioden sikter vi oss foreløpig mot å bruke React som front-end, og kjøre en .NET løsning for å gjøre spørringer mot databasen og servere dette til front-end gjenn et API

Bachelorprosjekt for Mediatec av studenter på OsloMet
Oslo 2020